El Comú
E-administració/Tràmits
Notícies
Què pots fer
     

TELÈFONS D'INTERÉS

SERVEI URGENT MÈDIC (SUM):

116

BOMBERS:

(+376) 890 900 / 118

POLICIA:

(+376) 872 000 / 110

EQUIP D'ATENCIÓ INTEGRAL A LA DONA:

181

HOSPITAL NTRA. SENYORA DE MERITXELL:

(+376) 871 000

Pagament
de rebuts
i sancions o Descàrrec
03
MAIG
2023
Urbanisme

APROVADA LA PRIMERA REVISIÓ DEL PLA D'URBANISME DE CANILLO

Aprovada la primera revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la parròquia de Canillo (POUPC), un cop rebuts els informes favorables de Govern.

L’objectiu del POUPC és garantir un creixement urbanístic ordenat, amb la voluntat de preservar el patrimoni, posant èmfasi en la protecció del medi ambient, protegint els nuclis urbans actuals i fomentant l’optimització de la mobilitat.

Els continguts que s’han recitificat tenen a veure amb dades estadístiques sobre l’edificabilitat global de la parro?quia; amb la revisió de l’amplada a les corbes de les carreteres secunda?ries; amb la publicació dels convenis urbanístics, amb la reclassificació d’algunes unitats d’actuació a petició de la CTU (Comissió Territorial d’Urbanisme) i canvis en rotondes, xamfrans, etc. 

Podeu consultar la documentació del POUPC a www.canillo.ad


Comú de Canillo Arxiu font

XARXES SOCIALScomucanillo@canillo.ad

Denúncia/Queixa.

Política de privacitat

Política de cookies

Condicions d'ús

Comú de Canillo. Tots els drets reservats © 2024