El Comú
E-administració/Tràmits
Notícies
Què pots fer
     

TELÈFONS D'INTERÉS

SERVEI URGENT MÈDIC (SUM):

116

BOMBERS:

(+376) 890 900 / 118

POLICIA:

(+376) 872 000 / 110

EQUIP D'ATENCIÓ INTEGRAL A LA DONA:

181

HOSPITAL NTRA. SENYORA DE MERITXELL:

(+376) 871 000

Pagament
de rebuts
i sancions o Descàrrec
13
FEBRER
2023
Ramaderia

ELS RAMADERS VOLEN MODERNITZAR LA SEVES EXPLOTACIONS I DIVERSIFICAR LA PRODUCCIÓ

El Comu? de Canillo ha acollit aquest divendres una jornada te?cnica de treball entre la Chambre de l?Agriculture de l?Arie?ge, els ramaders de la parro?quia, representants del departament d?agricultura de Govern i diferents membres de la corporacio? comunal implicats en aquesta a?rea. L?acte, al qual han assistit una trentena de persones, ha servit per exposar les conclusions de les entrevistes realitzades als ramaders de la parro?quia els u?ltims mesos. Aixi?, tambe? s?han compartit les possibles solucions que els especialistes francesos han pogut aportar d?acord amb les reflexions dels ramaders, i s?han organitzat unes taules de treball que han servit per profunditzar en aquestes demandes, prioritzar-les i valorar-ne la seva viabilitat.

De les conclusions que s?extreuen de les entrevistes destaca el fet que els ramaders so?n conscients que cal fer un esforc? de modernitzacio? de les seves instal·lacions ja sigui a trave?s de projectes individuals per les explotacions me?s grans o a trave?s de projectes col·lectius i cooperatius pels ramaders i propietaris me?s petits, com ara crear societats per gestionar conjuntament les explotacions, aixi? com altres solucions que implicarien assegurar poder tenir ma? d?obra disponible en moments puntuals de feina, compartir materials, disposar d?una nau en una parcel·la comunal o privada, o me?s opcions de financ?ament pu?blico-privades.

A me?s, tambe? valoren l?opcio? de poder diversificar l?oferta amb altres produccions, treballar l?agroturisme, crear una botiga o promocionar un mercat de productors locals. Me?s centrat en la seva pro?pia activitat, una opcio? seria acollir ramats principalment ovins d'altres territoris per optimitzar la gestio? de la superfi?cie de pastura, i desenvolupar i donar suport als ramats ovins propis.

Entre les problema?tiques que s?han detectat s?ha esmentat el fet que la temporada hivernal e?s molt llarga; l?existe?ncia de corts poc funcionals i en una superfi?cie limitada, la dedicacio? i vinculacio? extrema i exigent, les escasses superfi?cies mecanitzades, la baixa autonomia de farratge, l?abse?ncia de parcel·les planes per la construccio? de naus i l?elevat preu de la construccio? d?aquestes. No obstant aixo?, tambe? hi ha moltes fortaleses que beneficien el context per a la continui?tat de les explotacions, com una forta vinculacio? al territori dels ramaders, les ganes de mantenir la casa pairal i el patrimoni, la implicacio? i intere?s de les institucions, la pluriactivitat, una reglamentacio? urbani?stica que dona me?s flexibilitat, l?alta possibilitat de generar venda dels productes locals, i tenir superfi?cies i molts recursos en les pastures de muntanya.

 


Comú de Canillo Arxiu font

XARXES SOCIALScomucanillo@canillo.ad

Denúncia/Queixa.

Política de privacitat

Política de cookies

Condicions d'ús

Comú de Canillo. Tots els drets reservats © 2024