El Comú
E-administració/Tràmits
Notícies
Què pots fer
     

TELÈFONS D'INTERÉS

SERVEI URGENT MÈDIC (SUM):

116

BOMBERS:

(+376) 890 900 / 118

POLICIA:

(+376) 872 000 / 110

EQUIP D'ATENCIÓ INTEGRAL A LA DONA:

181

HOSPITAL NTRA. SENYORA DE MERITXELL:

(+376) 871 000

Pagament
de rebuts
i sancions o Descàrrec
13
FEBRER
2023
Comú de Canillo

CANILLO APROVA UN PRESSUPOST EQUILIBRAT DE 20,2 MILIONS SENSE APUJAR ELS IMPOSTOS

Canillo ha aprovat aquest dimecres el pressupost del 2023, que ascendeix a 20.240.504 euros, i que e?s un 16% inferior en comparacio? l’any 2022. D’aquesta manera, s’ha aprovat un pressupost prudent i equilibrat entre despeses i ingressos que no genera nou endeutament, ni tampoc un increment de la pressio? fiscal als ciutadans ni a les empreses de la parro?quia.

Pel que fa a la previsio? d’ingressos, sobretot en tots els referents als impostos provinents de la construccio?, llice?ncies urbani?stiques i cessions obligato?ries de terrenys, s’estimen uns ingressos entre un 20% i un 28% inferiors als que es liquidaran el 2022 per aquest concepte. Aquesta prude?ncia tambe? es veu reflectida en l’aportacio? de 590.000€ al fons de reserva que ascendira? a 1.644.000€ el 2023, i en la tresoreria disponible del Comu? a principis del 2023 que e?s de gairebe? 10 M d’€.

Un dels motius que ha contribui?t a no apujar els impostos i taxes que paguen els ciutadans i les empreses so?n els ingressos del Pont Tibeta? de la vall del Riu i del Mirador del Roc del Quer, que s'estimen que seran de 1.200.000€ aquest 2023, i que serveixen per substituir la partida d’ingressos relacionada amb la cessio? del Forn a ENSISA (-751.000€ anuals els darrers 20 anys) que va finalitzar el 2022.

Pel que fa a les despeses, el pressupost permet fer millores importants en totes les a?rees que gestiona el Comu?. En concret, en relacio? a les infraestructures via?ries i dins els pobles, destacala continuacio? de diferents projectes: l’embelliment dels centres histo?rics de Soldeu (600.000€) i de Canillo (500.000€); l'eixample de les carreteres de Meritxell (850.000€), de Prats (150.000€) i de Ransol (100.000€); els nous aparcaments a la Muntada, a la carretera de Prats, (300.000€), aixi? com les millores generals als vei?nats d’acord amb les propostes fetes a les reunions de vei?nats: parcs, places, voravies, fonts (600.000€).

Les millores en la gestio? urbana i mediambiental es veuran reflectides en un augment de la inversio? en les xarxes d’aigua potable (500.000€, un 33% me?s que el 2022), aigues residuals i pluvials (250.000€, +150% en relacio? al 2022), i s’invertira? me?s en neteja de boscos (150.000€, 15% me?s que el 2022). Tambe? es realitzaran estudis per avaluar la capacitat hi?drica de la parro?quia i de l’aprofitament de la biomassa, s’adquirira? un nou vehicle per escombrar i s’anira? substituint l’enllumenat pu?blic per leds.

En l’a?mbit social, destaca la construccio? del nou centre d’atencio? prima?ria del Prat del Riu, pensat per absorbir el creixement de la parro?quia i les seves necessitats me?diques (300.000€ el 2022, 375.000€ per aquest 2023 i 650.000€ previstos per al 2024). Al mateix temps s’aprofitara? per reformar la plac?a del Prat del Riu, on es faran unes noves grades a sobre del CAP que facilitaran la realitzacio? d’esdeveniments a la plac?a (650.000€). El projecte de l’Uclic continua amb una aportacio? de 220.000€. Com a novetat, es construira? un pumptrack (circuit per bicicletes, skates i patins) i s’ha previst la instal·lacio? de ma?quines de gimna?s a l’aire lliure, i la reforma del camp de futbol darrere del Palau de Gel. Donant continui?tat a diferents projectes d’aquesta a?rea, s’incrementen les ajudes a entitats culturals, esportives i comissions de festes de la parro?quia i es donen ajudes per a esportistes d’elit de la parro?quia, pel pagament de les quotes de les instal·lacions esportives del Palau de Gel.

Pel que fa a les millores en l’a?mbit urbani?stic, es dota d’una partida important de 190.000€ per fer front a diferents estudis per planificar el futur urbani?stic de la parro?quia un cop s’hagi aprovat definitivament la revisio? del pla d’urbanisme. Aquest inclou l’estudi de capacitat de ca?rrega demanat per Govern, aixi? com un estudi per determinar solucions de mobilitat i aparcament al poble de Canillo, i una millora del programa informa?tic que gestiona la informacio? geogra?fica i urbani?stica de la parro?quia.

Finalment, entre les millores en l’a?mbit de dinamitzacio? turi?stica i cultural de la parro?quia, es potencia l’esdeveniment Canillo Esce?nic Arts, amb una dotacio? de 170.000€, (70.000€ me?s que el 2022); i les Finals de la Copa del mo?n d’esqui? alpi? es doten amb 220.000€. A me?s, es construeix un cami? de senderisme que enllac?ara? el Pont Tibeta? i el Mirador del Roc del Quer, i es fara? una nova caseta de serveis al pont. Tambe? s’ha previst una inversio? a Cal Casale? de Ransol, una casa pairal que esta? llogada pel Comu? i que es vol adequar amb la intencio? de poder visitar-la i donar informacio? sobre els diferents circuits de senderisme de la Vall de la Coma de Ransol.

Durant la sessio? de comu? tambe? s’ha aprovat la modificacio? de l’Ordinacio? de cementiris de la parro?quia de Canillo.


Comú de Canillo Arxiu font

XARXES SOCIALScomucanillo@canillo.ad

Denúncia/Queixa.

Política de privacitat

Política de cookies

Condicions d'ús

Comú de Canillo. Tots els drets reservats © 2024