El Comú
E-administració/Tràmits
Notícies
Què pots fer
     

TELÈFONS D'INTERÉS

SERVEI URGENT MÈDIC (SUM):

116

BOMBERS:

(+376) 890 900 / 118

POLICIA:

(+376) 872 000 / 110

EQUIP D'ATENCIÓ INTEGRAL A LA DONA:

181

HOSPITAL NTRA. SENYORA DE MERITXELL:

(+376) 871 000

Pagament
de rebuts
i sancions o Descàrrec
08
JUNY
2022
Comú de Canillo

EL COMÚ TANCA L'EXERCICI DEL 2021 AMB UN SUPERÀVIT DE 2,5 MILIONS D'EUROS

El comú de Canillo ha celebrat aquest dimarts la sessió de comú Sabut, Dilluns de Quinquagèssima, on s’ha aprovat el tancament de l’exercici pressupostari de l’any 2021 i l’aprovació de romanents per al 2022. En aquest sentit, la corporació comunal tanca l'any 2021 amb un superàvit pressupostari de 2.462.935 euros. A més, sha adjudicat un concurs de la Comissió de Dinamització Turística i Cultural per a la contractació del servei de transport circular de persones entre Canillo, lencreuament del camí de lArmiana i el Mirador del Roc del Quer (per CS-240), així com la realització d’un esdeveniment darts escèniques a la parròquia de Canillo que tindrà lloc el pròxim mes d’agost. També s’ha aprovat l’Ordinació de modificació de l’Ordinació de Preus Públics on s’especifiquen les tarifes per a l’acce?s al Pont Tibeta? Vall del Riu i al Mirador Roc del Quer.

 

Liquidació pressupostària

A destacar que l’administració que encapçalen els cònsols Francesc Camp i Marc Casal ha assolit aquest superàvit de 2,5 milions d’euros havent pagat 6,7 milions de reconduïts de l’any anterior, passant únicament 3 milions de reconduïts cap al 2022 (que representa el 40% de l’import de l’any anterior). Shan adjudicat gairebé 4 milions d’euros en inversió, mantenint tots els serveis de la parròquia. Per arribar a les dades anteriors, no ha estat necessari incrementar l’endeutament ni reduir la tresoreria, que es situa per sobre dels 6 milions d’euros actualment.

Tant els pressupostos del 2020 com el del 2021 van ser “pressupostos de contenció” per a fer front a la pandèmia que va arribar sense preavís. El 2021 es va assolir  un pressupost de despeses de 14.407.019 euros, enfront dels 15.709.044 euros de l’any 2020.

Vista la conjuntura econòmica en el moment de l’elaboració del pressupost 2021, es va procedir amb prudència en l’estimació dels ingressos de l’any, tenint en compte la forta dependència dels ingressos d’ENSISA i d’altres partides molt cícliques, com l’ITP, l’impost de construcció i les llicències urbanístiques, que tenen un pes important.

L’Execució pressupostària de 12.995.460 €, representa el 93,4% del pressupost inicial (sense romanents). Els cobraments assoleixen la xifra de 14.589.565 €, 685.598 € per sobre del pressupost inicial.

Els ingressos més rellevants son les transferències de Govern, que suposen un 49% del liquidat. La taxa d’higiene i enllumenat suposa un 9% dels ingressos liquidats. ENSISA suposa un 8% (inclosa la cessió, la concessió i el cànon). Per últim, l’impost de construcció, amb un pes del 4%.

Pel que fa a les despeses, s’han autoritzat el 90% del pressupost final durant l’exercici. S’han liquidat el 73% de les despeses del pressupost final.

A data 31 de desembre s’han autoritzat el 83% de les despeses d’inversió, és a dir, s’han autoritzat 3.624.7660 € dels 4.367.860 € previstos. Aquestes despeses fan referència a les noves inversions i a les reposicions. Les principals inversions que s’han realitzat durant l’exercici 2021 corresponen a laparcament Ransol Fase 2, a la reforma del Edifici del Telecabina i al Pont Tibetà de la Vall del Riu així com els seus accessos.

A més, s’han autoritzat el 91,1% de les despeses de funcionament, és a dir, 7.277.982 € dels 7.987.567 € previstos. Cal destacar que s’han liquidat el 92% de les despeses de personal durant l’exercici 2021.

A tancament, l’endeutament comunal consolidat, tenint en compte les empreses participsades d’ENSISA i de NEVASA i el Palau de Gel, es situa en el 164%, per sota del 200% del límit que marca la Llei 32/2014 degut a l’increment de l’endeutament d’ENSISA a causa de la crisi sanitària de la COVID. Així doncs, el deute comunal sense les empreses participades se situa en l’11%.

Durant la sessió de comú s’ha aprovat l’adjudicació directa per a la realització d’un esdeveniment cultural darts escèniques, de caràcter exclusiu, per tal de posicionar la marca “Canillo” com a referent de turisme i cultural a l'estiu, per un valor de 100.000 euros.

També s’ha aprovat el servei de transport al Pont Tibetà i Mirador del Roc del Quer per un import de 97.482 euros des del 8 de juny fins al 31 de juliol. Pel que fa a l’article 22 de l’Ordinacio? de Preus Pu?blics, s’aproven les tarifes d’acce?s al Pont Tibeta? de Canillo i al Mirador Roc del Quer amb una tarifa de 14,50 euros, amb un 50% de descompte adquirint l’entrada al mirador. El preu de l’entrada individual al Pont Tibetà és de 12 euros i de 5 euros al mirador del Roc del Quer. La corporació comunal incorpora una tarifa reduïda per a residents d’Andorra amb un descompte del 25% per l’accés al Pont Tibetà.     

                                                                                                                         

 


Comú de Canillo Arxiu font

XARXES SOCIALScomucanillo@canillo.ad

Denúncia/Queixa.

Política de privacitat

Política de cookies

Condicions d'ús

Comú de Canillo. Tots els drets reservats © 2024