El Comú
E-administració/Tràmits
Notícies
Què pots fer
     

TELÈFONS D'INTERÉS

SERVEI URGENT MÈDIC (SUM):

116

BOMBERS:

(+376) 890 900 / 118

POLICIA:

(+376) 872 000 / 110

EQUIP D'ATENCIÓ INTEGRAL A LA DONA:

181

HOSPITAL NTRA. SENYORA DE MERITXELL:

(+376) 871 000

Pagament
de rebuts
i sancions o Descàrrec
25
FEBRER
2022
Comú de Canillo

CANILLO APROVA UN PRESSUPOST DE 22,2 MILIONS D'EUROS

Canillo, 23 de febrer del 2022.  El Comú de Canillo ha aprovat aquesta tarda el pressupost de l?any 2022 situat en 22.278.129 euros. Després de dos anys de reduccions importants provocades per la crisi sanitària a causa de la COVID-19, i amb les previsions d?un context econòmic de l?exercici favorable, la corporació comunal que dirigeix el cònsol major, Francesc Camp, incrementa la partida d?inversions destinant 8,2 milions d?euros on es destaquen projectes com ara l?adquisició del terreny de l?escola bressol (1 milió de ?) i projectes que havien quedat aturats per la pandèmia com ara l?edifici del nou centre de salut (300.000 ? primera fase), els eixamplaments de les carreteres de Prats, Meritxell i Ransol (1,2 milions de ?), o la millora de les xarxes d?aigua potable, residual (200.000 euros). Addicionalment, es preveu una inversió de 4,2 milions d?euros pel Palau de Gel.

Camp ha explicat que el pressupost de despeses és ?equilibrat? amb la previsió d?ingressos, i que aquesta partida es finançarà a partir dels ingressos propis del Comú, les transferències del Govern i amb un préstec. Sobre aquest mateix capítol, ha detallat les fonts d?ingressos més significatives com són el cànon d?ENSISA que es recupera tornant a valors d?abans de la pandèmia, les transmissions patrimonials immobiliàries (ITP), taxes dels serveis generals com l?higiene i l?enllumenat, els futurs ingressos de les visites al pont tibetà de la Vall del Riu, i el mirador del Roc del Quer i les transferències corrents.

El pressupost s?ha concebut per incorporar millores importants en totes les àrees que gestiona el Comú. D?una banda, una sèrie d?actuacions en infraestructures viàries i a l?interior dels pobles (parcs, places, voravies...) que donaran resposta a les demandes fetes pels ciutadans a les reunions de veïnats per un valor de 200.000 euros d?inversió. De l?altra, l?embelliment dels nuclis antics de Soldeu i de Canillo per un total de 800.000 euros, respectivament. També eixamplaments de carreteres a Prats, Meritxell i Ransol, noves places d?aparcament a Bordes d?Envalira, i la quarta fase de remodelació de l?edifici del telecabina de Canillo.

La corporació local dobla la inversió en la xarxa d?aigua potable, residual i pluvial (450.000?) així com ho fa en la neteja de boscos (130.000?). A més, encarregarà un estudi de les capacitats hídriques que té Canillo actualment i de cara al futur per tal d?absorbir el creixement de la parròquia.

Adquisició del terreny de l?escola bressol

Un dels projectes més rellevants en el pressupost d?aquest any és l?adquisició per 1 milió d?euros dels terrenys on s?ubica l?escola bressol. La corporació considera aquest servei com a ?essencial? i considera que ?la seva continuïtat no pot ser ajornable?. La propietat de les parcel·les va comunicar la seva intenció de no prorrogar els terminis d?arrendament. La parcel·la consta de tres terrenys que sumen 825 m2 i actualment està llogada per l?administració comunal.

Un dels aspectes destacats que conté el pressupost és la construcció del nou edifici del centre de salut (300.000 euros el 2022). Aquest centre preveu absorbir les necessitats mèdiques a causa del creixement de residents a la parròquia.

Per la seva part, L?Uclic, el servei de bus a la demanda de Canillo es continua potenciant amb una dotació de 250.000 euros per tal de continuar donant servei a la mobilitat entre els pobles del territori.

Una de les novetats que s?impulsa des de la comissió de joventut és la construcció d?un parc infantil a l?Aldosa.

Millores en l?àmbit urbanístic

La corporació inverteix 50.000 euros en un estudi del mercat immobiliari de la parròquia amb l?objectiu de conèixer com s?estructura l?oferta d?allotjament actual a partir del creixement de la població. Aquesta partida també permetrà adequar el programa de cadastre al nou pla d?urbanisme de la parròquia.

Dinamització turística i cultural de la parròquia

El pla d?inversions del Palau del Gel d?Andorra pel 2022 és un pla excepcional que pretén reformar un recinte que es va construir fa 35 anys, i a la vegada reduir substancialment a mitjà termini els resultats negatius anuals del centre que s?han vist accentuats per l?impacte de la pandèmia.

El pla es basa en tres blocs d?inversió. D?una banda, la millora energètica orientada a optimitzar els consums energètics de l?edifici valorat en 3.133.136 euros. També la millora de la resta d?infraestructures del centre lúdic esportiu que no incideixen directament en els consums energètics que també inclou les inversions de manteniment pel 2022 valorat en 709.664 euros.

I per últim, la implementació de noves activitats lúdiques complementàries a les actuals amb l?objectiu d?incrementar la facturació anual del Palau de Gel valorat en 830.000?.

En total el pla d?inversions per aquest exercici ascendeix a 4.672.800 euros. El Comú farà una aportació al Palau de Gel aquest any de 4.200.000 euros per poder dur a terme aquestes inversions.

El Comú també té en curs projectes molt importants com és el Pont Tibetà de la Vall del Riu amb el condicionament dels accessos amb una dotació de 600.000 euros. També es preveu l?adequació del camí entre el Mirador del Quer i el Pont Tibetà.

 

Inversió en tecnologia

Alguns dels projectes destacables en les millores tecnològiques són la implantació de la xarxa wifi per 127.000 euros i la creació de la nova pàgina web del Comú de Canillo.

 


Comú de Canillo Arxiu font

XARXES SOCIALScomucanillo@canillo.ad

Denúncia/Queixa.

Política de privacitat

Política de cookies

Condicions d'ús

Comú de Canillo. Tots els drets reservats © 2024