El Comú
E-administració/Tràmits
Notícies
Què pots fer
     

TELÈFONS D'INTERÉS

SERVEI URGENT MÈDIC (SUM):

116

BOMBERS:

(+376) 890 900 / 118

POLICIA:

(+376) 872 000 / 110

EQUIP D'ATENCIÓ INTEGRAL A LA DONA:

181

HOSPITAL NTRA. SENYORA DE MERITXELL:

(+376) 871 000

Pagament
de rebuts
i sancions o Descàrrec
10
JUNY
2021
Urbanisme

EL COMÚ DE CANILLO APOSTA PER UNA PARRÒQUIA URBANÍSTICAMENT MÉS SOSTENIBLE

El Comú ha presentat aquest vespre en Reunió de Poble la revisió del Pla d?Ordenació i Urbanisme de la Parròquia de Canillo (POUPC). Els principals eixos amb els que es basa la modificació són garantir un creixement urbanístic ordenat, preservar el patrimoni natural i cultural i facilitar el desenvolupament dels nuclis urbans existents. Un dels aspectes més rellevants de l'actualització del pla és la mitjana de reducció de l'edificabilitat en sòl urbanitzable en un 57% de mitjana. Tot i això, amb una hipòtesi d'aprofitament màxim de l'edificabilitat en sòl urbanitzable, la parròquia podria acollir 46.000 residents addicionals, deu vegades més que la població actual. Amb el POUPC encara vigent, la població màxima és de 109.000 persones.

La parròquia de Canillo ha experimentat en els tres darrers anys un important creixement pel que fa a la superfície autoritzada. La corporació que encapçala el cònsol major, Francesc Camp aposta per una parròquia urbanísticament sostenible i ho fa defensant un creixement ordenat a partir de la incorporació de criteris de desenvolupament urbanístic qualitatius i ajustant el sostre d'edificabilitat per garantir un creixement poblacional sostenible amb la racionalització dels recursos naturals. Una de les premisses en les que també s'emfatitza és la voluntat de preservar el patrimoni natural i cultural amb la definició de zones d'especial protecció i la cura dels nuclis antics. A més, el pla també centra l'atenció en facilitar el desenvolupament dels nuclis urbans amb la millora de la mobilitat i la integració de criteris energètics a les edificacions.

El cònsol major, Francesc Camp, el conseller d'Urbanisme, Cerni Pol i el tècnic d'ENGITEC (empresa adjudicatària) Jordi Solé, han estat els encarregats de presentar les noves pautes de la revisió del POUPC.

Els principals canvis de la revisió tenen per objectiu refer i aglutinar les modificacions que s'han realitzat, incorporant els documents sectorials que s'han modificat al llarg dels més de 14 anys de vigència del POUPC, grafiar l'ordenació de la parròquia en la nova base cartogràfica que ha realitzat Govern i el Cadastre comunal, així com resoldre les diferents incoherències i mancances de l?ordenació que s'han pogut constatar en el desenvolupament del POUPC i redactar un document àgil, que sigui flexible i possibiliti el seu desenvolupament. 

Entre les propostes que presenta aquesta modificació, destaca el fet que es potenciaran els creixements més adequats per la seva ubicació propera als nuclis urbans o més allunyats.

Quant a la preservació i la protecció, es realitza l?anàlisi dels indrets susceptibles de ser transformats, inclosos en el planejament actual dins d'unitats d'actuació en sòl urbanitzable, i especialment la Vall de Mereig, la Vall de Montaup, la Vall del Riu i l'Armiana, la Vall de la Coma i Entor,  i la Vall d'Incles, per tal de poder valorar la idoneïtat de la ubicació, usos, i paràmetres normatius dels futurs creixements. 

A més, s'aposta per la reducció de l'edificabilitat global de la parròquia: en base a l'objectiu que la implantació de les edificacions sigui ordenada des d'una major densitat en els nuclis històrics a una menor a mesura que ens allunyem d'aquests, i encara menor en els punts de major preservació natural i patrimonial.  

En aquest sentit, es considera que els vials existents, propers als nuclis, ja disposen d'infraestructures i serveis, i per tant la implantació dels edificis en aquests són més sostenibles des del punt de vista d'impacte en el territori. D'aquesta manera, un dels aspectes fonamentals que s'ha tingut en compte alhora d'establir l'estratègia de reducció de l'edificabilitat de forma coherent, és també la de la manca de recursos energètics i d'aigua, que fan necessària la presa en consideració d'un creixement continu. 

Així, es proposa una degradació també en les tipologies edificatòries d'habitatges plurifamiliars en les zones dels nuclis existents, a edificacions 

amb menor grau d'habitatges plurifamiliars i més d'unifamiliars. L'ampliació de la parcel·la mínima i la reducció de l'ocupació màxima responen també a aquest criteri de jerarquització de la implantació dels edificis. 

De la mateixa manera, una de les estratègies de major incidència és la creació de dues claus de protecció per les zones més allunyades dels nuclis i amb un valor natural màxim a preservar. Així,es regularan els paràmetres constructius de les edificacions per tal que quedin més integrades a l'entorn natural, amb nous criteris per a les construccions tradicionals, que  s'adaptin als criteris i prescripcions del Reglament energètic.

En relació a les propostes que afecten a la millora de la mobilitat, destaca la reducció de l'amplada de les carreteres secundàries per disminuir l'impacte paisatgístic i la previsió indicativa d'accessos a les unitats en sòl urbanitzable, la creació d'una nova avinguda del poble de Canillo, un nou carrer amb accés les escoles, la continuació del carrer de les Terres per la part alta del poble de Soldeu i la preservació dels nuclis i conjunts històrics i tradicionals. 

L'aprovació del Pla d'Ordenació i Urbanisme de la Parròquia de Canillo es remunta al 2007. Posteriorment, durant l'any 2011 es van aprovar un total de 17 modificacions, i al 2019 es va adaptar per a incloure la declaració d'interès nacional del projecte de la plataforma esquiable al peu de la pista Avet de l'estació de Soldeu El Tarter (Grandvalira) i la construcció d'un aparcament soterrat. 

Pel que fa al calendari d'aprovació provisional del POUPC, el passat 13 de setemebre del 2020 va començar la suspensió temporal de llicències en règim d'obres i actuacions provisionals en UA de sòl urbanitzable.

28 d'abril 2021: suspensió temporal de parcel·lació de terrenys i noves urbanitzacions, en determinades UA de sol urbanitzable

(UASUBLE), de sol urbà no consolidat (UASUNCS) i de sol

urbà consolidat (UASUC).

9 de juny de 2021: Inici exposició pública POUPC (60 dies hàbils).

(Presa en consideració de les al·legacions) .

31 d'agost del 2021: Final exposició pública POUPC.

13 de setembre: Aprovació provisional del POUPC.

L'acte celebrat avui ha tingut lloc a l'auditori del Palau de Gel d'Andorra i ha comptat amb una setantena d'assistents. La presentació també s'ha pogut seguir en directe per streaming des del canal youtube del Comú de Canillo.

Podeu consultar la presentació al pdf adjunt.

més informació

Comú de Canillo Arxiu font

XARXES SOCIALScomucanillo@canillo.ad

Denúncia/Queixa.

Política de privacitat

Política de cookies

Condicions d'ús

Comú de Canillo. Tots els drets reservats © 2024