El Comú
E-administració/Tràmits
Notícies
Què pots fer
     

TELÈFONS D'INTERÉS

SERVEI URGENT MÈDIC (SUM):

116

BOMBERS:

(+376) 890 900 / 118

POLICIA:

(+376) 872 000 / 110

EQUIP D'ATENCIÓ INTEGRAL A LA DONA:

181

HOSPITAL NTRA. SENYORA DE MERITXELL:

(+376) 871 000

Pagament
de rebuts
i sancions o Descàrrec
28
ABRIL
2021
Urbanisme

ACORD DE SUSPENSIÓ TEMPORAL I SECTORIAL DE DIFERENTS TIPUS DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES


El Comú de Canillo ha aprovat avui el decret que incorpora la suspensió temporal i sectorial de diferents tipus de llicències urbanístiques de determinades unitats d’actuació de sòl urbanitzable i de sol urbà consolidat i no consolidat del Pla d’ordenació i urbanisme de la parròquia de Canillo (POUPC). En concret, i d’acord amb el que estipula l’article 90 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme vigent (LGOTU) s’atura sectorialment l’atorgament de noves llicències de parcel·lació de terrenys i noves urbanitzacions.

La corporació local té molt avançada la primera revisió global del POUPC aprovat el 2007. Properament durà a terme la posada a informació pública de tota la documentació del projecte de revisió del POUPC. L’ens comunal que encapçala el cònsol major, Francesc Camp, pren aquesta determinació com a mesura cautelar i de precaució en interès de la viabilitat de la planificació en curs de revisió. L’objectiu de les suspensions de llicències és evitar que la posada a informació pública de tota la documentació que compon el projecte de revisió del POUPC pugui comportar la presentació de sol·licituds que puguin comprometre la viabilitat del planejament general revisat, amb les determinacions urbanístiques que finalment siguin aprovades en el procés de la revisió del POUPC.

L’aturada de l’atorgament d’aquest tipus de llicències és per un període màxim d’un any tal com preveu la LOGTU i entrarà en vigor a partir de la publicació del decret al BOPA.

Aquest suspensió s’afegeix a la ja decretada pel Comú de Canillo el 13-9-2020 en relació a l’atorgament de noves llicències referents a qualsevol actuació en règim d’obres i actuacions provisionals, afectant sectorialment a totes les unitats d’actuació de sòl urbanitzable del vigent POUPC.

Subvencions en Turisme, Cultura, Gent Gran i Joventut i Esports

El Comú també ha aprovat avui les subvencions a diferents entitats socioculturals, esportives, benèfiques i de lleure per un import de 302.000 euros. L’administració ha fet un esforç important per mantenir els imports del període anterior a la pandèmia. Val a dir que, algunes d’aquestes entitats compten amb un romanent de l’any passat sense executar a causa del context sanitari i que se sumarà a l’import de la subvenció d’aquesta temporada. (Consultar document adjunt a l’enllaç).


Comú de Canillo Arxiu font

XARXES SOCIALScomucanillo@canillo.ad

Denúncia/Queixa.

Política de privacitat

Política de cookies

Condicions d'ús

Comú de Canillo. Tots els drets reservats © 2024