El Comú
E-administració/Tràmits
Notícies
Què pots fer
     

TELÈFONS D'INTERÉS

SERVEI URGENT MÈDIC (SUM):

116

BOMBERS:

(+376) 890 900 / 118

POLICIA:

(+376) 872 000 / 110

EQUIP D'ATENCIÓ INTEGRAL A LA DONA:

181

HOSPITAL NTRA. SENYORA DE MERITXELL:

(+376) 871 000

Pagament
de rebuts
i sancions o Descàrrec
02
ABRIL
2020
Comú de Canillo

EL COMÚ DE CANILLO DOTA UN FONS D´ UN MILIÓ D'EUROS PER FER FRONT A L'ATURADA DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA

El Comú de Canillo ha celebrat avui el primer Consell de Comú virtual,  de la seva història, amb seguiment en directe pels mitjans de comunicació a través d'un canal web creat especialment per l'ocasió.

El principal punt de l'ordre del dia ha estat l'aprovació del pressupost del 2020 que, atesa la situació d'emergència sanitària que està travessant el país, ha sofert alguns canvis respecte el que estava previst que fos aprovat fa 15 dies, abans de l'impacte del Coronavirus.  

El pressupost aprovat finalment és de 14,8 M d'euros ,  un 15,3% menys que el pressupost aprovat el 2019 i un 4,7% menys que el que inicialment es volia aprovar per aquest any.

Un dels principals punts aprovats és la dotació d'un nou fons de reserva COVID-19 per un import de 1.054.000 d'euros, creat per fer front a les necessitats econòmiques i financeres derivades de la situació d'emergència sanitària actual, entre elles per exemple, la contribució que cada Comú farà per col·laborar amb govern amb les mesures econòmiques de la llei òmnibus.

També s'ha dotat, igual que els anys anteriors, el fons de reserva del Comú amb un 3% del pressupost, que per enguany són 445.286 d'euros. Un fons que, si el període d'aturada de l'economia és perllongués llargament, també es podria utilitzar.   

En referència també a altres punts del pressupost, l'ajust que s'ha realitzat, respecte al pressupost inicialment previst per aquest any, són les inversions reals, -22% que suposen -1,5M d'euros menys del que estava previst inicialment. La proposta del Comú, en línies generals, ha estat de mantenir l'inici de les inversions durant el 2020 però finalitzar-les durant el 2021.

Entre les inversions, hi destaquen les passarel·les tibetanes, o la finalització d'algunes inversions, iniciades el 2019 i que s'han d'acabar aquest any, com l'aparcament vertical de Ransol o la reforma de l'edifici del telecabina de Canillo.

Es mantenen per aquest any 2020 totes les dotacions pressupostàries relacionades amb estudis i treballs previs, dels projectes que es duran a terme el 2021, com les voravies de Ransol, Prats i Meritxell, l'estudi de sostenibilitat de la Vall d'Incles, el circuit circular de la parròquia o el pla de mobilitat de la parròquia. En canvi es posposa per al 2021 les compres de vehicles per valor de 125.000 euros.

En referència als ingressos, el pressupost també preveu una reducció del cobrament d'impostos, taxes i preus públics del 12,2%. Mentre duri el període d'emergència sanitària i les mesures de contenció decretades per Govern, no es cobraran els serveis que el Comú no ofereix com l'escola bressol, l'esplai o l'aparcament en zones blaves i aparcaments descoberts. S'ha previst una reducció del 30% de l' ITP i d'un 25% del lloguer de locals comercials.

El pressupost  2020 s'ha doncs revisat a la baixa i en total, la reducció prevista de la despesa,  respecte el pressupost treballat inicialment per aquest any, serà de -11,7%,      -1,8M d'euros, el que permetrà fer front a la reducció d'ingressos, prevista en -0,7M d'euros i a la dotació del fons de reserva COVID-19 de 1M d'euros esmentat anteriorment.

El Consell de Comú també ha aprovat l'avançament d'un mes del pagament de les factures a empreses proveïdores del Comú, que s'haurien hagut de pagar a finals d'abril, per valor de 931.000 euros per incrementar la seva liquiditat.

I finalment, també s'ha acordat l'aprovació de subvencions a entitats i associacions socials, culturals i clubs esportius per valor de 349.000 euros, mantenint els imports del 2019, i realitzant el seu pagament, per què puguin fer front als seus compromisos davant una més que probable davallada d'altres ingressos que puguin tenir.

Durant el Consell de Comú, també s'han aprovat altres assumptes com l'aprovació del calendari fiscal amb el compromís de no iniciar el cobrament de cap impost o taxa fins a finals de juny. Les ordinacions de tributs, taxes i preus públics en les que cal destacar que es mantenen congelades les tarifes del 2019.

També s'ha aprovat el marc pressupostari del Comú 2020-2023, amb una previsió de la reducció de la ratio d'endeutament del Comú, del 81% actual al 24% el 2023.

Canillo, 1 d'abril de 2020

www.canillo.ad

podeu accedir al pressupost clicant la icona +informació.

més informació

Comú de Canillo Arxiu font

XARXES SOCIALScomucanillo@canillo.ad

Denúncia/Queixa.

Política de privacitat

Política de cookies

Condicions d'ús

Comú de Canillo. Tots els drets reservats © 2024