La teva opinió compta
Alta RSS Cercar a la web Gestió alta, baixa  SMS Pàgina principal La teva opinió compta


> Secretaria General
Documento sin título
Quin és el primer pas a fer?

Per tal d’iniciar el tràmit de casament, cal que aneu al Registre Civil d’Andorra (Tel. contacte 809580) per tramitar l’acord pel qual, prèvia documentació que haureu d’aportar, us autoritzarà per poder procedir a la celebració del matrimoni civil.

Si no estic censat al Comú puc casar-me a la parròquia de Canillo?

Sí, tots els ciutadans resideixin o no a la parròquia poden casar-se a Canillo sempre i quan així ho estableixi l’acord del Registre Civil.

Puc sol•licitar que hem casi el Cònsol/ la Cònsol o bé un conseller/a de Comú?

Sí, segons Decret publicat al Butlletí Oficial de data 9 de gener de 2012 (BOPA núm. 3, Any 24 de data 18 de gener de 2012) es deleguen les funcions pertinents per a procedir a la celebració de matrimonis civils als Hbles. Membres del Comú de Canillo.

Qui decideix la data i hora de la celebració del matrimoni?

Són els contraents qui determinen el dia i l’hora en que desitgen casar-se, no obstant el Comú (concretament la persona designada pels contraents per celebrar el matrimoni) confirmarà si té disponibilitat i si no hi ha cap altre acte, esdeveniment contret amb anterioritat que dificulti la celebració del matrimoni en la data escollida.

Quin format tindrà el nostre casament?

El casament segueix el següent guió orientatiu:
-Benvinguda
-Lectura per part dels assistents (opcional)
-Lectura dels articles que marca la Llei
-Consentiment
-Intercanvi d’anells (opcional)
-Signatura de les actes

Es pot oficiar el matrimoni civil en una altra llengua que no sigui l’oficial, el català?

El casament sempre s’oficiarà en la llengua oficial, el català, no obstant a demanda dels contraents es pot alternar dos idiomes diferents en els moments més representatius de la cerimònia.

Quin és el cost de la celebració del matrimoni?

Segons Decret publicat al Butlletí Oficial de data 9 de juliol de 2014 (BOPA núm. 40, Any 26 de data 9 de juliol de 2014)

Article 21bis:
Celebració de casaments civils per les autoritats comunals:

1. El fet generador és la celebració de casaments civils per les autoritats comunals.

2. Els imports són els següents:
Dies feiners en horari laboral: 20 euros.
Dissabtes, diumenges i festius: 80 euros.

3. El pagament s’efectua en el moment de sol·licitar el servei de casament, a les oficines comunals.


Per on haig d'accedir a la Sala de Consell del comú de Canillo?

Hi trobareu dos accessos:
1. Accés intern: per l’aparcament comunal del Telecabina prenent els ascensors a la 3a planta de l’edifici (assistència persones grans o amb discapacitats)
2. Accés extern: per les escales que condueixin a la plaça del Telecabina, escales mecàniques, fins a la 3ª planta de l’edifici.


Puc fer fotografies de la celebració del matrimoni?

Sí, es poden prendre fotografies durant i posterior a la celebració del matrimoni.

Puc posar música acompanyant la celebració del matrimoni?

Sí, el Comú es fa càrrec de posar música no obstant si es desitja una música en concret s’ha de portar (format CD) el mateix dia de la cerimònia (amb temps) o uns dies abans de la celebració (lliurar al Servei de Tràmits).
Puc decorar la sala del Consell amb flors?

Sí, es pot fer el mateix dia de la celebració del matrimoni (previ avís per part dels contraents, per saber a quina hora la floristeria portarà les flors perquè la sala estigui oberta). Les flors van a càrrec dels contraents.

Es pot llençar arròs?

Sí, no hi ha cap obstacle per poder llençar arròs, pètals i d’altres elements a la sortida del casament.

Puc demanar un justificant per a la feina?

En cas que el necessiteu, l'heu de demanar anticipadament abans de la celebració del matrimoni al servei de Tràmits.
CALENDARI D'ACTIVITATS
<< Març , 2018 >>
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Lletra normal Lletra mitjana Lletra gran

Comú de Canillo, Pl. Carlemany, Edifici Telecabina. AD100 Canillo, Andorra. Tel. 00376 751 036